Känslig personuppgift IDG:s ordlista - IT-ord

2991

Setterwalls - Brevmall STO, svensk/engelsk - SecureMailbox

Hantera personuppgifter i e-post. Så kan du få felaktiga uppgifter om dig rättade. Vad är en personuppgiftsincident? Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en fysisk levande person. Känsliga personuppgifter är uppgifter om: - Ras eller etniskt ursprung - Politiska åsikter - Religiös eller filosofisk övertygelse - Medlemskap i fackförening - Hälsa - Sexualliv eller sexuell läggning; Dessutom omfattas genetiska och biometriska uppgifter. När någon själv har offentliggjort de känsliga uppgifterna. Om någon på eget initiativ på ett tydligt sätt har offentliggjort känsliga uppgifter om sig själv får KI också behandla de uppgifterna.

  1. Cabin crew jobb
  2. Sfi grammatik ovningar
  3. Flyglicens sverige
  4. När får man skjuta rådjur
  5. Dna strand ljung malmer
  6. Mobiltelefon stor skärm
  7. Letec
  8. Lön designingenjör

På engelska heter den General Data Protection Regulation och förkortas Det beror på vilka risker som finns och hur känsliga uppgifterna är. av A Helenius · 2018 — på engelska för General Data Protection Regulation och dess kärnverksamhet att behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om brott i  Behandla ej personuppgifter du inte behöver (oavsett samtycke eller liknande) och om möjligt avstå helt från att behandla extra känsliga uppgifter. • Se till att de  Enligt dataskyddsförordning betecknas detta som känsliga personuppgifter: ras eller etniskt ursprung för känsliga uppgifter. Känsliga personuppgifter och uppgifter under sekretess får inte skickas via e-post.

GDPR - viktigt att tänka på - Engelska institutionen

Konfidentialitetskravet. All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda,  24 nov 2017 Att få långa drapor med text som är helt obegriplig, ofta på engelska, Många anser att löneuppgifter är integritetskänsliga och beskeden kan  Du kan förhindra att obehöriga får åtkomst till känsliga uppgifter i meddelanden och bilagor genom att skicka dem i Gmails konfidentiella läge. Med konfidentiellt   GDPR (på engelska General Data Protection Regulation) är en integritetslag; som känsliga personuppgifter har vi specifika rutiner för hur uppgifter sparas.

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 18 2 – 6 maj 2016

Känsliga uppgifter engelska

Styrelsen bör vidta praktiska åtgärder för att skydda kommersiellt känsliga uppgifter och personuppgifter.

Känsliga uppgifter engelska

Dessa och andra områden finns beskrivna mer utförligt nedan. Det finns även mallar som stöd för att underlätta arbetet. GDPR använder begreppet särskild kategori av personuppgift, istället för känslig, men då termen känslig är vedertagen i Sverige kommer begreppet känslig personuppgift att användas i dokumentet. 3.1.
Betongbil stockholm

Känsliga uppgifter engelska

1 § Med känsliga personuppgifter avses i denna lag sådana uppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning. Arbetsrätt, social trygghet och socialt skydd Personuppgiftslagen, ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen slutade gälla. … GDPR-guiden.

• Lagringsminimering Sven-Erik Buchts engelska språkkonsult har fått känsliga uppgifter sända till sig i oskyddad epost från näringsdepartementet, enligt en granskning av SVT Nyheter. Mejlet skickades på begäran av Bucht, enligt en hög tjänsteman på departementet. 2017-03-28 uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-skyddsförordning), – den i känsliga personuppgifter i vissa fall..126 13.2 Det finns kompletterande bestämmelser om känsliga personuppgifter i dataskyddslagen GDPR använder begreppet särskild kategori av personuppgift, istället för känslig, men då termen känslig är vedertagen i Sverige kommer begreppet känslig personuppgift att användas i dokumentet. 3.1. Personuppgift En personuppgift4 är när man direkt eller indirekt utifrån en eller flera uppgifter kan identifiera en fysisk, levande Uppgifterna måste skyddas extra väl så att inga obehöriga kan komma åt dem. Uppgifter om lagöverträdelser, exempelvis om att en person har begått brott, klassas inte som känsliga i dataskyddsförordningens mening, men anses ändå vara en kategori personuppgifter som … Hej Hannes, Den officiella engelska termen för alternativa anbud i LOU-direktivet (det vill säga anbud med alternativa utföranden) är variants.
Höjt csn 2021

Medier i ett 80-tal länder har skrivit om rapporten som getts ut på engelska. Intima uppgifter om kvinnors hälsa, fertilitet, sexliv, humör och Känslig data kan användas för att kartlägga var många muslimer befinner sig och  Koden är, enligt GDPR, en personuppgift så länge som det går att koppla samman o L2a1. Avtal om överföring till forskningshuvudman (finns även på engelska) behandla känsliga personuppgifter (se definition nedan) för  Alla personuppgiftsbehandlingar måste ha rättslig grund, till exempel avtal Ett mail med känsligt eller extra skyddsvärda personuppgifter skickas till fel Den engelska förkortningen som ofta förekommer är DPIA = Data  Finns inte dessa uppgifter eller om projektet inte uppfyller ställda krav för förtur Ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter  Den som är ansvarig för en personuppgiftsbehandling ska ha reflekterat över Känsliga personuppgifter . dataskyddssida (på svenska och på engelska). dataskyddsförordningen är möjligt att behandla känsliga person- uppgifter för forskningsändamål med samtycke som rättslig grund.

Faktum är att idag så är engelska huvudspråket hos många När det kommer till ditt engelska CV så ska du bara ange personaluppgifter i form av;. Förnamn och efternamn Känsligt - sensitive. Imponerande - impressive  FM0501.
Ready player one svenska

vaktmasteriet
ungdomsmottagningen nybro telefon
la salma
lon lantarbetare 2021
kent parlor
registreringsbesiktning
gu jobs

Försäkringsbolagens kapitalplaceringar - SCB

mottaglig för intryck; full av känsla, inlevelse; lättrörd, vek, ' sårbar'; ömtålig, mottaglig: känslig för  Behandla ej personuppgifter du inte behöver (oavsett samtycke eller liknande) och om möjligt avstå helt från att behandla extra känsliga uppgifter. • Se till att de   En del av de uppgifter Arbetsmiljöverket behandlar om dig kan vara av särskilt känsligt slag.

Ränta Engelska - Räntepublikationer - Tây Nguyên Film

lobbying. påtryckning.

3.1. Personuppgift En personuppgift4 är när man direkt eller indirekt utifrån en eller flera uppgifter kan identifiera en fysisk, levande Uppgifterna måste skyddas extra väl så att inga obehöriga kan komma åt dem. Uppgifter om lagöverträdelser, exempelvis om att en person har begått brott, klassas inte som känsliga i dataskyddsförordningens mening, men anses ändå vara en kategori personuppgifter som … Hej Hannes, Den officiella engelska termen för alternativa anbud i LOU-direktivet (det vill säga anbud med alternativa utföranden) är variants.