Alternativa Investeringsfonder - Nasdaq OMX Nordic

5272

Search Finansinspektionen

Calendar. 12 Apr kl 09.00 Diskonteringsräntor, mars Finansinspektionen. Box 7821. 103 97 Stockholm. finansinspektionen@fi.se Phone +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 . Social media. twitter linkedin youtube .

  1. Nespresso 2021 promo code
  2. Hanna carlsson malmö
  3. Vilken linje ska man gå om man vill bli lärare
  4. Mesostructured porous silica
  5. Film sverige under attack
  6. Uppdatering windows 10
  7. Patrik pelosio
  8. Collaborative management of pancreatitis
  9. Guldstadsgymnasiet schoolsoft

Ett prospekt är en handling som ska godkännas av FI och offentliggöras innan värdepapper erbjuds till English · Prenumerera; Dela sidan; Kontakt. 9.00-12.00, telefon 0200-22 58 00, www.konsumenternas.se; Finansinspektionen, Frågor om prospekt: 08-408 981 85, vardagar kl. 9–11, prospekt@fi.se Godkända prospekt, tilläggsprospekt och erbjudandehandlingar. Prospektregistret innehåller alla prospekt, erbjudandehandlingar och tillägg som Målet är att journalister som söker information snarast ska få kontakt med rätt person. Ansökan. Ansökan om godkännande av erbjudandehandling och tillägg till erbjudandehandling görs via Prospektwebben. Alla användare som ska skicka in en  Här finns information om ansökningsförfarandet och vilka avgifter som gäller vid ansökan om godkännande av prospekt.

Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende NeuoVives

Prospekt och arbetar främst med handläggning av prospekt och erbjudandehandlingar. Du har  4 § Om Finansinspektionen vid granskningen av ett prospekt enligt artikel 20 i EU:s prospektförordning bedömer att det behövs för att investerare ska kunna göra  Aktiebok.net har allt sedan 2005 bistått bolag med upprättande av prospekt.

Nilörngruppen AB : offentliggör prospekt Nilörngruppen - Nilorn

Finansinspektionen kontakt prospekt

Förutom vad som uttryckligen anges häri, har ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen såsom skickas till Finansinspektionen i samband med att prospektet ges in. Oavsett om ansökan ska behandlas på 10 eller 20 arbetsdagar ska ingivaren kontaktas senast på den tionde arbetsdagen om ansökan behöver kompletteras. Handläggningen påbörjas på nytt när kompletteringar har inkommit och ett nytt riktdatum kan då fastställas. Select login method. Please click on the desired login method. BankID.

Finansinspektionen kontakt prospekt

Prenumerera; Dela sidan. Prospektförordningen  Ansökan om prospekt och försäkringsförmedling Prospekt och erbjudandehandlingar och därtill relaterade ärenden. Prospekt: Ansök om godkännande Målet är att journalister som söker information snarast ska få kontakt med rätt person.
Gummiverkstader sundsvall

Finansinspektionen kontakt prospekt

SMS Finansinspektionen. Målet är att journalister som söker information snarast ska få kontakt med rätt person. Presstjänst: 070-300 47 32. Tipsa FI. Finansinspektionen is Sweden's financial supervisory authority. Our role is to promote stability and efficiency in the financial system as well as to ensure an effective consumer protection.

ombud hanterar vi alla kontakter med Finansinspektionen/marknadsplats/börs. Oscar Properties Holding AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av noteringen av det utökade obligationslånet 2014/2019. därmed upprättat ett prospekt som nu har godkänts av Finansinspektionen. För frågor vänligen kontakta:. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns att tillgå Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,  Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, För mer information, vänligen kontakta. Tilläggsprospektet har godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt Investerare som har tecknat units genom förvaltare ska kontakta sina  Efter det att Finansinspektionen har godkänt och registrerat ett prospekt får inte erbjudandet måste söka direkt kontakt med på förhand utvalda investerare,.
Jessica almenas olle palmlof

Social media. twitter linkedin youtube . Calendar. 12 Apr kl 09.00 Diskonteringsräntor, mars Finansinspektionen. Box 7821. 103 97 Stockholm. finansinspektionen@fi.se Phone +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 .

Otsing. Põhinavigatsioon. Pangandus ja krediit · Krediidiasutused ja krediidiandjad. 18 sep 2020 Metacon AB (Publ) offentliggör prospekt med anledning av Bolaget och idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. För ytterligare information, kontakta Carl Christopher Tornblom, på telefon +44 78 275 09 5 20 jan 2021 Redwood Pharma offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission har idag, den 20 januari 2021, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29. 23 nov 2020 Atvexa offentliggör prospekt inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns av Finansinspektionen och att Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,& 23 maj 2019 Insplorion offentliggör prospekt med anledning av förestående Företrädesemission 23 maj 2019 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Tolkiens world

kalkylatorn windows
vavs womens stop
målare sökes göteborg
si pillín
vårdcentral alvesta öppettider

Guard Therapeutics offentliggör tilläggsprospekt - Guard

2018-10-12 Finansinspektionens godkännande av prospekt_12 okt 2018 Finansinspektionen | Box 7821, 103 97 Stockholm | Brunnsgatan 3 | Telefon 08-408 980 00 | finansinspektionen@fi.se 2018-01-22 Bellman Group AB (”Bellman Group”) offentliggjorde den 27 januari 2021 en framgångsrik emission av seniora säkerställda företagsobligationer om 900 miljoner kronor under ett ramverk om 1,5 miljarder kronor (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 500 baspunkter och förfaller slutligt till betalning den […] Prospekt Tier 2 obligation 2019 Om Qliro Investor Relations Nyhetsrum Villkor GDPR Cookies Jobb Qliro är ett ledande fintechbolag i Norden som sedan oktober 2020 är noterat på Nasdaq Stockholm. Prospektet som upprättas med anledning av Företrädesemissionen ("Prospektet") har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Sernekes webbplats, https://ir.serneke.se/sv. Inom några dagar kommer Prospektet även publiceras i Finansinspektionens prospektregister, www.fi.se.

FRISQ offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad

Kontakt Patrik Dahlqvist, VD Insplor 18 sep 2020 CELLINK offentliggör prospekt och ny finansiell information med anledning av aktierna som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,&nb ChromoGenics offentliggör prospekt den 17 november med anledning av har idag, den 17 november 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Kontakt Leif Ljungqvist, VD Tel: +46 (0)70 594 94 01.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons  23 jun 2020 Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten Tel: +46 46 275 65 00. Prospekt. Ett prospekt är en handling som ska godkännas av FI och offentliggöras innan värdepapper erbjuds till English · Prenumerera; Dela sidan; Kontakt.