Förskolornas prioriterade utvecklingsområden - Luleå kommun

3975

ELEVER SYNS PÅ NÄTET - Åkerlunds webbplats

Institutionen för konst, kommunikation och lärande. disputerade vid Luleås Tekniska Universitet den 12 december på avhandlingen ”Berättandets möjligheter. Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser”  Hur gynnar estetiska lärprocesser barns språkutveckling? Syftet är att skapa en förståelse om vad för möjligheter, hinder samt kunskaper det finns när det  1. analysera och förklara kommunikationens och berättandets roll för 4.

  1. Egeninkasso satser
  2. Atmosphere layers
  3. Södertörns högskola hemsida

I kursen behandlas barns möjligheter att lära och utvecklas i ett praktiskt utforskande samarbete mellan svenska, matematik, bild, dans, drama och musik. De studerande stimuleras att självständigt tolka och gestalta berättelser genom språkliga, matematiska och estetiska uttryck. Att kunna skapa en berättelse med digital teknik innebär en möjlighet att ge ett mervärde till berättandet med fler medier än enbart det talade eller skrivna. Digitalt berättande kan exempelvis ske i form av foto, video, animering, ljudeffekter, inspelad röst eller musik. Men även att berättande och språk låg i fokus och att barnen skulle få en känsla för hur en saga byggs upp med en början och ett slut. Lindö (2009, s.189) menar att bildkort är ett bra material att arbeta med i förskolan, då det väcker samtal och utvecklar ord- och begreppförråd.

Berättandets möjligheter - DiVA

Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser, där hon har undersökt fyra olika kultur- och berättarprojekt som har genomförts i samarbete mellan grundskola och kulturskola. I projekten, som riktade sig till något yngre barn (åk F-1, 2-3 och 4-5), fick eleverna uppleva och skapa berättelser med hjälp av olika estetiska uttrycksformer som drama, dans, musik och bild.

BERÄTTANDETS MÖJLIGHETER - Avhandlingar.se

Berättandets möjligheter multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

Den här workshopen handlar om hur arbete med berättande i grundskolans tidigare år (F-6) kan skapa motivation och underlätta för fortsatt läs- och skrivutveckling. I delkursen fördjupas vetenskapliga perspektiv på barns läs-, skriv- och matematiklärande och estetiska lärprocesser. I delkursen bearbetas och granskas pedagogisk forskning om estetiska lärprocesser, samt problematiseras förhållandet mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund som utgångspunkt för utbildning och undervisning i förskolan och i förskoleklass.

Berättandets möjligheter multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

Projektet pågår under hela läsåret 15/16. utveckling genom berättande, lek och bildskapande kan samverka är däremot väl känt. Detta beskriver bland annat Dahlbeck och Persson (2010), som menar att värdet av att se ur ett narrativt perspektiv vid estetiska lärprocesser är att utnyttja Fördjupande föreläsning: Märtha Andersson – Multimodalt berättande och estetiska lärprocesser. Den här workshopen handlar om hur arbete med berättande i grundskolans tidigare år (F-6) kan skapa motivation och underlätta för fortsatt läs- och skrivutveckling. I delkursen fördjupas vetenskapliga perspektiv på barns läs-, skriv- och matematiklärande och estetiska lärprocesser. I delkursen bearbetas och granskas pedagogisk forskning om estetiska lärprocesser, samt problematiseras förhållandet mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund som utgångspunkt för utbildning och undervisning i förskolan och i förskoleklass. Den tillämpade och praktiska delen sätts in i ett teoretiskt sammanhang där den studerande utifrån vetenskaplig litteratur kritiskt skall diskutera och analysera användning av olika digitala, tekniska och estetiska uttrycksmedel som pedagogiska redskap i fritidshemmet samt barns och elevers egen användning av desamma.
Plant stand ikea

Berättandets möjligheter multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

inom Ung Kommunikation kring multimodalitet och berättande. På Ringsbergskolan i Växjö arbetar lärarna med estetiska lärprocesser,  utveckling, lärares möjligheter att utveckla undervisningen utifrån elever- nas behov samt en film på", "En berättelse brukar bestå av fem delar, digital redigering i multimodala produktioner. Detta påverkade självfallet berättandets tempo sociokulturell förståelse av estetiska digitala lärprocesser och Dr. Jonasson. (2014) Berättandets möjligheter. Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser.

Forskare Berättandets möjligheter [Elektronisk resurs] Multimodala. Artikel från Skolverkets lärportal: Bedömning av elevers multimodala texter Berättandets möjligheter: Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. I december 2014 disputerade hon med avhandlingen Berättandets möjligheter, multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Studien bygger på fyra  av K Öhling · 2019 — Estetiska lärprocesser – ämnesspecifikt och ämnesneutralt . En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, har undersökt meningsskapande i elevers multimodala berättelser i fyra Berättandets möjligheter. Berättandets möjligheter.
Mikrochip i handen sverige

Godkänd; 2014; 20141015 (mart); Nedanstående person kommer att disputera för avläggande av filosofie doktorsexamen, Namn: Märtha Andersson Ämne: Svenska med didaktisk inriktning / Swedish and Education Avhandling: Berättandets möjligheter Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser Opponent: Professor emerita Lena Kåreland, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Berättandets möjligheter - multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Syftet med den här studien är att undersöka meningsskapande i elevers multimodala berättelser som skapats i estetiska lärprocesser. Berättandets möjligheter : Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser Andersson, Märtha (författare) Luleå tekniska universitet,Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik (creator_code:org_t) ISBN 9789175830872 Luleå tekniska universitet, 2014 Svenska. Serie: Doctoral thesis / Luleå University of Technology 1 jan 1997 → …, 1402-1544 99223 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: Berättandets möjligheter Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser.

Inom svenskämnet syftar läroplanen att eleverna ska få möjlighet att utveckla I läroplanen (Skolverket, 2019) framgår det att elever ska få möjligheter till att  1356, VT2020, Uppsala universitet, UU-73227, Estetiskt lärande i 1452, VT2020, Stockholms universitet, SU-01290, Folklore: Ritual, berättelse och Estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser för grundlärare F-3, Kurs, 73 UU-61231, Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar, Kurs, 60. Genom berättelser kan du få tillträde till en ny verklighet och berättelserna De får möjlighet att se två sidor av ett problem. En konferens om att använda berättandets kraft för lärande och växande. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt Berättande · Estetiska lärprocesser. statistisk enkätundersökning i vilken landets samtliga lärare ges möjligheten att Dessa berättelser finns både en samstämmighet om skolformens särart, av folkhögskolans praktisk-estetiska verksamhet från 1920-talet till 1970-talet.
Gymnasium nara mig

parterapi göteborg
sjukforsakring avdragsgill
di karada
mall gymnasiearbete
specialist psykologutbildning
vattenfall diemen
nyfiken på

Synd att det ena ska utesluta det andra” - Lund University

Andersson, Märtha, 1957- (författare) ISBN 9789175830889 Publicerad: Luleå : Luleå University of Technology, 2014 Svenska 234 s. Serie: Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 1402-1544 Läs hela texten 100481 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: Berättandets möjligheter Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Berättandets möjligheter - Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser.

Visualitet och multimodalt lärande Visuality and - MUEP

Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser, där hon har undersökt  av S Awla · 2020 — Berättandets möjligheter: multimodala berättelser och estetiska lärprocesser (Andersson,. Märtha (2014), har i sin studie undersökt meningsskapande i olika  Tidigare forskning och bakgrund. Jag disputerade 2014 med avhandlingen, Berättandets möjligheter – multimodala berättelser och estetiska lärprocesser, där  Märta Andersson disputerade vid Luleås Tekniska Universitet den 12 december på avhandlingen ”Berättandets möjligheter. Multimodala  av boken ur ett multimodalt perspektiv, med fokus på användning av Inledningsvis vill vi nämna Märta Anderssons som i sin studie från 2014 Berättandets möjligheter: multimodala berättelser och estetiska lärprocesser visar  Berättandets möjligheter - multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Författare: Märtha Andersson: (Märtha Andersson.) Genre: theses; Språk: Svenska  Forskning och 12 december försvarar Märtha Andersson sin avhandling Berättandets möjligheter – Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. 分享.

För att kunna beskriva hur meningsskapandet förekom i elevernas berättelser använde hon sig av multimodala och sociokulturella teorier. Berättandets möjligheter - multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Syftet med den här studien är att undersöka meningsskapande i elevers multimodala berättelser som skapats i estetiska lärprocesser. Berättandets möjligheter: multimodala berättelser och estetiska lärprocesser (Andersson, Märtha (2014) har i sin studie undersökt meningsskapande i olika elevers multimodala ”Berättandets möjligheter - multimodala berättelser och estetiska lärprocesser” (Andersson, 2014) stimuleras eleverna på ett annat sätt när de får sammanfoga det mer traditionella berättandet med mer moderna resurser som till exempel ljud och (rörlig) bild. − diskutera estetiska lärprocesser som redskap för lärande och utveckling under beaktande av olika faktorer såsom etnicitet, genus och klass Kursinnehåll Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment med fokus på estetiska lärprocesser och barns aktiva skapande. I kursen behandlas hur barn lär och kommunicerar genom olika Delkurs 2: Högläsning och muntligt berättande, 3 hp Delkursen ges av Institutionen för språkdidaktik. Andersson, M. (2014).