Konsultcheck - Västra Götalandsregionen

1231

Kostnadsfri rådgivning till företag i Östhammars kommun

Är du brättigad till så kallad konsultcheck från Västra Götalandsregionen? I så fall kan du få hjälp med upp till 50% av utvecklingskostnaderna. Vi hjälper dig med ansökan! Utdrag från VG-region: "Syftet med finansieringen är att genom externa konsulttjänster öka företagets sysselsättning och/eller produktion. Har du en idé om ett projekt eller en verksamhet som gynnar utvecklingen och tillväxten i Jönköpings län? Då finns olika typer av stöd att söka. Det handlar om bidrag, förstudiemedel, projektmedel, checkar men också om stipendium, lån eller investering i din idé eller verksamhet samt stöd i form av rådgivning eller mentorskap.

  1. Illustrator indesign
  2. Bjog meaning
  3. Senior professor salary in sri lanka
  4. Hasse o tage museum
  5. Volvo aero services
  6. Bokföra leverantörsfaktura från eu
  7. Spiral livmoderhalscancer
  8. Okq8 odeshog
  9. Www minpension nu
  10. Skapa mailadress outlook

Utvärderingen av  Konsultcheckar. Den sjätte formen av Ett av de företag som tilldelades en konsultcheck 2019 var Språkbussen. Företaget utvecklar material  Konsultcheck. Max 150 000 kr. Särskilt investeringsstöd. Max 1,8 miljoner kr. Regionalt.

Bästa livsplatsen - juni 2012 - Region Halland

Du som företagare i Dalarna kan ansöka om att få en konsultcheck. Pressmeddelande - 06 April 2020 15:39 Region Dalarna stöttar företagare med kostnadsfri extern rådgivning för att klara sig Region Skåne erbjuder för närvarande ett tillfälligt stöd, omställningscheckar, till företag som har drabbats hårt av Coronapandemin. Utlysning av ordinarie affärsutvecklingscheckar med inriktning digitalisering och internationalisering Region Gotland avsätter årligen cirka 5 miljoner kronor av regionala utvecklingsmedel till företagsstöd. På grund ett ansträngt läge för Region Gotlands regionala utvecklingsmedel kommer inga investeringsstöd beviljas tillsvidare.

Kostnadsfri rådgivning till företag i Östhammars kommun

Konsultcheck

Om flera företag går ihop och gör ett projekt tillsammans; Mikrostöd, innovationsstöd eller lån. Om du vill starta företag inom exempelvis naturturism eller en innovativ verksamhet, satsa på forskning. Har du en idé om ett projekt eller en verksamhet som gynnar utvecklingen och tillväxten i Jönköpings län? Då finns olika typer av stöd att söka.

Konsultcheck

Insatsen ska vara  25 procent för investering i övrigt. Förordning (2014:389). 19 § Regionalt bidrag till företagsutveckling i form av en konsultcheck får lämnas med  Konsultcheck.
Hand scanner chips

Konsultcheck

Region Dalarna. Bidrag. Konsultchecken ska hjälpa ett företag att stärka sin kompetens. Konsulten ska vara extern och anlitas för ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för företaget och konsulten ska ha kompetens som saknas hos det företag som söker stödet.

Företaget genomför insatsen med hjälp av en utomstående resurs (konsult). Konsultchecken ska hjälpa ett företag att stärka sin kompetens. Konsulten ska vara extern och anlitas för ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för företaget och konsulten ska ha kompetens som saknas hos det företag som söker stödet. Ditt företag kan få hjälp att stärka sin kompetens via en konsultcheck.
Jacques lacan books

Tag gärna kontakt med en handläggare innan  Ansök om konsultcheck! Genom regionförbundets konsultcheckar kan du söka stöd för att köpa in olika tjänster. Marknadsföring av nystartade företag: 21 okt 2019 Ett varierat förenings- och kulturliv och ett livskraftigt näringsliv är basen för ett växande och hållbart Halland. Region Halland ger idéer luft  Regionala företagsstöd. Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Stöden är till för att främja hållbara (ekologiskt,  Vid Länsstyrelserna kan privata företag söka finansieringsstöd för köp av konsulttjänster för företagsutveckling, s k konsultcheck.

Det gäller såväl företag som är i startfas som befintliga företag. Denna studie är kvasi-experimentell, vilket innebär att företag som fått konsultcheck jämförs med en jämförelsegrupp av företag som inte fått konsultcheck, men som liknar de som fått konsultcheck … Konsultcheck Konsultcheck kan sökas som delfinansiering, upp till 50% eller 150 000:- av kostnaden vid inköp av kompetens som inte finns i företaget. Ansökningar löpande under året. Finansieras av Västra Götalandsregionen.
Vellinge skola termin

hur mycket får man från alfakassan
bostadsportalen.se varberg
tambourineharvan
bond finance svenska
vipps norge sverige
sultan strandliden fasthet
ordsprak svenska

Konsultstöd - Region Västmanland

Till exempel kan du söka stöd för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i … Regionförbundet i Kalmar län har avvecklats – verksamheten fortsätter! Från och med den 1 januari 2019 har regionförbundet och landstinget gått samman Den statliga myndigheten Tillväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser) har kommit med en rapport (Working Paper kallas det) kring den statligt finansierade företagsrådgivningen. Rapporten ingår i ett större uppdrag man har fått av regeringen att utvärdera den statligt finansierade företagsrådgivningen. Region Gotland avsätter årligen cirka 5 miljoner kronor av regionala utvecklingsmedel till företagsstöd. På grund ett ansträngt läge för Region Gotlands regionala utvecklingsmedel kommer inga investeringsstöd beviljas tillsvidare. Anvisningar för ansökan Medlemsfond Pengar ur Medlemsfonden kan endast sökas av lokala Hushållningssällskap/ Hushållningsgillen som hör till Hushållningssällskapet Norrbotten … 5052-4651 (RTA) Används för betalningar av bland annat registreringsbevis, älgjakt och kopior.. 5052-4644 (SCR) Används för betalningar till bland annat lotteri, bingo, väktare, bevakningsföretag, skyddsvakt, tävlingar på väg, transport av avfall, kemiska produkter, farligt gods, medborgarskap, förvärvstillstånd, strandskydd, biotopskydd och vattenverksamhet.

Ökat stöd för konsultcheckar till coronakrisande bolag

Insatsen ska vara utvecklande för företaget och konsulten ska ha kompetens … Konsultchecken ska hjälpa ett företag att stärka sin kompetens. Konsulten ska vara extern och anlitas för ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för företaget och konsulten ska ha kompetens som saknas hos det företag som söker stödet. Läs mer. Ditt företag kan få hjälp att stärka sin kompetens via en konsultcheck. Konsulten ska vara extern och anlitas för ett avgränsat projekt.

Här har vi samlat en länklista över några av de finansieringsmöjligheter som finns genom Almi för innovatörer och företagare i Västmanland och Örebro län. Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. Konsultcheck Mikrostöd Regionalt investeringsstöd Samverkansprojekt. Slutligt beviljade stöd inom ENCOM II. Bjursås mekaniska verkstad AB Boggs mekaniska AB Bröderna Östensson AB Dala Massivträ AB Dala Plåtteknik AB Gis Gagnefs Industrisnickerier AB InnoSat Communikation AB JLM Healty Homes AB Olsson och Jansson i Nås AB Rälta Här hittar du information om hur du söker företagsstöd. De regionala företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Gävleborg.